Ochrona patentowa systemu mocowania narzędzi roboczych w urządzeniu wielozadaniowym do renowacji cieków wodnych

Tytuł projektu:

Ochrona patentowa systemu mocowania narzędzi roboczych w urządzeniu wielozadaniowym do renowacji cieków wodnych

Numer projektu:

WND-POIG.01.03.02-00-042/10

Okres realizacji:

01.01.2011 – 30.06.2015 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej w wybranych państwach europejskich. Wynalazkiem jest system mocowania narzędzi w urządzeniu wielozadaniowym do renowacji rowów.
Zaplanowane zgłoszenie patentowe ma na celu ochronę praw, związanych z wynikami projektu rozwojowego nr WND-POIG.01.03.01-00-165/09, pt.:”Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych”, aktualnie realizowanego przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych i przewidzianego do wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach działających w branży usług melioracyjnych.
Wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu, wykorzystującego w/w technologię – urządzenia wielozadaniowego, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

 Zgłoszenia patentowe:

Zgłoszenie nr P.396142 z dnia 31.08.2011 „Układ zawieszenia narzędzi roboczych przednich  w urządzeniu melioracyjnym” w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie nr PCT/PL2011/000102 z dnia 03.10.2011 „Suspension system for front working tools In a melioration device” w Europejskim Urzędzie Patentowym.